Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają: 

PREZES

dr inż. Józef Ryszard Witczak 
tel. 608 534 932
email: jwitczak@autograf.pl  

 

WICEPREZES
Grzegorz Piotr Szałas
tel. 888 500 444
email: grzegorz.szalas@ospsbhp.pl
 

WICEPREZES
Stanisław Wolanin
tel. 604 705 974
email: bhpwolanin@op.pl

 

SEKRETARZ 
Maria Kopciał 
tel.
 668 330 380
email: marylka.k@wp.pl  

 

SKARBNIK 
Lidia Dasiewicz
tel. 602 733 134
email: lidia.dasiewicz@ospsbhp.pl

 

 CZŁONEK ZARZĄDU 
Grzegorz Tatar
tel. 504 045 289
email: grzegorz.tatar@conlex.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU 
Łukasz Szałas
tel. 888 400 666
email: lukasz.szalas@tlen.pl