Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
26-600 Radom
ul. Traugutta 52


Email:
radom@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 483850317