Plany Zarządu Głównego OSPS BHP na rok 2022

Zarząd Główny OSPS BHP na posiedzeniu 4 stycznia 2022 r. podjął decyzje o działaniach na rok 2022. 


 

W roku 2022 zaplanowano m.in. :

- wideokonferencję z cyklu Pytanie do eksperta (VI edycja), pt. "Bezpieczna budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń". Rozpoczęcie zaplanowane jest na 21 marca. Szczegółowe informacje ukażą się wkrótce.

- 22 kwietnia we Wrocławiu zaplanowano Radę Stowarzyszenia, poszerzoną o udział członków Zarządów Oddziałów OSPS BHP. 

- 25-27 kwietnia planowane są Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pożarowej SAWO w Poznaniu. Jeżeli organizatorzy nie wycofają się, to my również planujemy organizację stoiska oraz w drugim dniu Targów planujemy seminarium pt. "Dobre praktyki we wdrażaniu normy 45001"

- ponadto ZG OSPS BHP powołuje dwa Zespoły, które zajmą się organizacją naszego jubileuszu, przypadającego na styczeń w 2023 roku oraz organizacją Kongresu Służby BHP połączonego ze świętem Służby BHP.

- kontynuacja konkursu "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy"

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!