Muzeum BHP na MTP SAWO

Serdecznie zapraszamy na pierwszą mobilną wystawę projektu MUZEUM BHP podczas targów SAWO przy stoisku ZG OSPSBHP (Pawilon 3a, stoisko 3D)


Szanowni Państwo,

Powołanie pierwszego w Polsce Muzeum BHP to inicjatywa członków
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP pod Patronatem
Zarządu Głównego OSPSBHP, koordynowana przez radomski oddział
Stowarzyszenia.

W Spotkaniu z Historią BHP w dniu 17 września 2021 roku, inicjującym
podjęcie działań w kierunku utworzenia Muzeum w Radomiu wzięło
udział 140 osób z 16 oddziałów Stowarzyszenia.
Link do filmu z tego wydarzenia poniżej:
https://youtu.be/t7B3O1Cj6I0

Uczestnicy spotkania przekazali pierwsze rekwizyty ze swoich prywatnych
i służbowych zasobów, które pozwoliły na zorganizowanie w dniach
25-26 kwietnia br. podczas MTP SAWO pierwszej mobilnej wystawy pn.
“POMOCE DYDAKTYCZNE W SZKOLENIACH BHP – EWOLUCJA".

I ty możesz dołożyć cegiełkę!

Nadal poszukujemy różnych, historycznych akcentów wspierających
bezpieczną pracę.

Mogą to być np. środki ochrony indywidualnej, obuwie, książki,
rękawice, elementy bezpieczeństwa, apteczki, gaśnice, tablice,
instrukcje itd.

Projekt MUZEUM BHP możecie odwiedzić w dniach 25-26 kwietnia, w
pawilonie 3A na stoisku 3D .
A jeżeli macie ochotę, to zapraszamy również z Waszymi behapowskimi
eksponatami, którym możecie nadać drugie życie i podarować dla
przyszłych pokoleń w organizowanym pierwszym w Polsce MUZEUM BHP.

Z poważaniem
 

--

Grzegorz Szałas
Prezes Zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Radomiu 
tel. 888 500 444
e-mail: radom@ospsbhp.pl, www.radom.ospsbhp.pl