Na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, zostały uruchomione studia magisterskie (3 semestry) stacjonarne i niestacjonarne, na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY!


To doskonała wiadomość zarówno dla czynnych zawodowo pracowników służby bhp, jak również absolwentów kierunku: bezpieczeństwo i higiena pracy, stopnia pierwszego, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje.

Tylko tu i teraz, oprócz ogólnych kompetencji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie zadań służby bhp w obecności niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych na stanowiskach pracy oraz niezbędne kompetencje do realizacji zadań pracownika służby bhp na tzw. „zielonych” stanowiskach pracy.

WYBIERZ I ZYSKAJ PRZEWAGĘ.

Zapewniamy:

 • przyjazną, doświadczoną i dostępną kadrę dydaktyczną - to gwarancja dobrej atmosfery studiów;
 • nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie i laboratoria dydaktyczne – chcemy byś nie tylko znał przepisy, ale przede wszystkim wiedział jak je wykorzystać by zapewnić warunki bezpiecznej pracy na dowolnym stanowisku;
 • studia i staże za granicą - będziesz mógł skorzystać z szerokiej oferty programu wymiany studenckiej Erasmus +;
 • rozwój poprzez działalność w studenckich kołach naukowych „(Nie)Bezpieczni” i „ŚRODOWISKO” – to przestrzeń idealna do rozwoju Twoich zainteresowań i hobby, sprawdzenia kreatywności i predyspozycji menadżerskich;
 • stypendia socjalne – dla tych którzy tego wymagają oraz stypendia naukowe – dla ambitnych;
 • bezpłatne studia stacjonarne;
 • dogodną organizację zjazdów, konkurencyjne czesne - dla pracujących i studiujących na studiach niestacjonarnych;
 • możliwość studiowania wybranych przedmiotów online;
 • świetne warunki zakwaterowania w domach studenckich.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY na UTH w Radomiu to kierunek studiów o profilu praktycznym prowadzony we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Radomiu,
 • Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej,
 • Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Dzięki temu zrealizujesz praktyki zawodowe w atrakcyjnych przedsiębiorstwach i instytucjach  w regionie lub kraju, oraz będziesz miał okazję uczestnictwa w szkoleniach, targach i konferencjach branżowych.

Szczegóły dotyczące kierunku i rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dostępne są na stronie www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl/bezpieczenstwo_i_higiena_pracy.