Kontakt 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Adres:
00-043 Warszawa, ul. T.Czackiego 3/5

​Email: biuro@ospsbhp.pl

NIP: 521 28 87 453;
REGON: 010194456;
KRS: 0000084723

 

Numer konta

ING Bank 31 1050 1012 1000 0090 3090 2291

Kontakt do pozostałych członków ZG znajduje się w zakładce ZARZĄD


SEKRETARZ  - Wioleta Olejnik - Oddział w Opolu

email: sekretarz@ospsbhp.pl

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący –  Marek Nościusz