Dołącz do nasWstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy. Działamy na terenie całego kraju, dokształcamy, doradzamy, rozwijamy!

Aby zostać członkiem  OSPS BHP wystarczy:

 

JAK I GDZIE SIĘ ZAPISAĆ?

Zarejestruj się w strefie członkowskiej, w tym celu wybierz opcję  „Rejestracja - dla nowych Członków OSPS BHP".

 

Link do strefy członkowskiej

Pamiętaj o wyborze Oddziału, do którego chcesz przynależeć — to WAŻNE.

Tu znajdziesz Swój Oddział

 


 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odpowiednich przepisach;
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  • która prześle wypełnioną deklarację członkowską na adres:
    26-600 Radom, ul. Traugutta 52
    lub email: radom@ospsbhp.pl

DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO ODDZIAŁU


wpisowe wynosi 25 zł

składka roczna 180 zł (obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku, poprzednio składka wynosiła 120 zł na rok).

Opłaty prosimy dokonywać na dane:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Radomiu

ul. Traugutta 52, 26-600 Radom

KONTO ING BANK:  68 1050 1793 1000 0090 3062 2634

 


O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd Oddziału  drogą mailową.