Dołącz do nasCzłonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odpowiednich przepisach;
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  • która prześle wypełnioną deklarację członkowską na adres:
    6-600 Radom, ul. Traugutta 52
    lub email: radom@ospsbhp.pl

DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO ODDZIAŁU


wpisowe wynosi 25 zł

składka roczna 120 zł (obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, poprzednio składka wynosiła 96 zł na rok)

Opłaty prosimy dokonywać na dane:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Radomiu

ul. Traugutta 52, 26-600 Radom

KONTO ING BANK:  68 1050 1793 1000 0090 3062 2634

 


O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd Oddziału  drogą mailową.