Czynniki biologiczne w środowisku pracy a choroby zawodowe - konferencja

Zarząd Oddziału radomskiego OSPS BHP współorganizował konferencje naukowo – szkoleniową - „Czynniki biologiczne w środowisku pracy a choroby zawodowe”


Organizatorami oraz współorganizatorami byli: PSSE –Radom, OSPS BHP Radom, AHNS Radom, Sieć ekspertów BHP, PTH Warszawa.

Patronatami wydarzenia byli: PIP, Prezyden Miasta Radomia oraz Starosta Radomski.

 

Konferencja skierowana była do: pracodawców, pracowników służby BHP, studentów kierunku BHP, instytucji kontroli i nadzoru - Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne.

 

W wydarzeniu wzięło 317 osób.

 

Konferencja miała na celu promowanie  podejmowanych działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników narażonych na oddziaływanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Wskazania dotyczące identyfikacji zagrożeń  oraz środki podejmowane w celu ochrony pracownika przed tymi czynnikami.

Celem konferencji było zwiększenie wiedzy i świadomości wśród społeczeństwa nt. bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy.